1. یراق واتصالات سایربرندها
  2. قرنیز/ زوار آلمینومی/انواع لوله سایربرندها
  3. قرنیز های آبندی سایربرندها
  4. اتصال طول قرنیز مدل مقعر

اتصال طول قرنیز مدل مقعر

اتصال طول دو قطعه قرنیز مقعر به یکدیگر
قیمت: 10,000 ريال
کشور سازنده: ترکیه
وضعیت موجودی: موجود
امتیاز:
کد محصول: 1261
برند: سایربرندها
سایر مدل ها
اتصال طول قرنیز مدل مقعر

کد : 1261 ، ترکیه
43
1261
اتصال طول قرنیز مدل مقعر
ترکیه
43
10,000 ریال
0 ريال
0 ريال
0 ريال
0 ريال
0 ريال
0 ريال
0 ريال
0 ريال

اتصال طول دو قطعه زوار آبندی مقعر به یکدیگر