قرقره 100 کیلویی اویز مپا (یک درب)

کد محصول: 3709
ریل 80 کیلوگرمی جهت ساخت درب کشویی بصورت آویز
کشور سازنده: ترکیه
255,000 تومان
تصویر کالا
کد کالا
نام
کشور سازنده
موجودی انبار
قیمت
تعداد
قرقره 100 کیلویی اویز مپا (یک درب)
ریل 80 کیلوگرمی جهت ساخت درب کشویی بصورت آویز
ریل 80 کیلوگرمی جهت ساخت درب کشویی بصورت آویز
ریل 80 کیلوگرمی جهت ساخت درب کشویی بصورت آویز
ریل 80 کیلوگرمی جهت ساخت درب کشویی بصورت آویز
ریل 80 کیلوگرمی جهت ساخت درب کشویی بصورت آویز
ریل 80 کیلوگرمی جهت ساخت درب کشویی بصورت آویز
قرقره 100 کیلویی اویز مپا (یک درب)

کد : 3709 ، ترکیه
6
3709
قرقره 100 کیلویی اویز مپا (یک درب)
ترکیه
6
255,000 تومـان
255,000 تومـان
0 ريال

سایر کالاهای مرتبط

مکانیزم درب ریلی آویز 80-100 کیلوگرم 

 

مناسب برای درب هایی به ضخامت 18-44 میلمیتر

 

این مکانیزم به علت نداشتن ریل پایین و حالت آویز آن مناسب برای درب های ریلی جداکننده دو بخش مانند قسمت آشپزخانه سرد و آشپزخانه گرم می باشد که داشتن ریل پایین به علت محل عبور و مرور مشکل ایجاد می کند.

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند