راه اندازی کانال تلگرام

کانال تلگرام شهر یراق راه اندازی شده.از این پس مشتری های محترم می توانند در کانال زیر ما را دنبال کنند.

telegram.me/shahreyaraghgroup